logo

A A A

Kan medisch onderzoek uitwijzen of een effect op gezondheid gerelateerd is Chroom-6?

TNO heeft opdracht gekregen om twee vragen te beantwoorden. De eerste vraag: ‘Kan medisch onderzoek uitwijzen of een bepaald effect op de gezondheid gerelateerd is aan chroom-6. De beantwoording van deze vraag voegt geen nieuwe feiten toe aan het onderzoeksresultaat waarvan de brochure eerder is verspreid maar bevestigd deze conclusies.

Aan het antwoord op de tweede vraag: “Is blootstelling aan chroom-6 meetbaar in het lichaam?” wordt op dit moment gewerkt. De resultaten van het antwoord op deze vraag worden meegenomen in de rapportage over de risico’s van blootstelling aan chroom-6.

De commissie heeft het college van B&W van Tilburg op de hoogte gebracht van het resultaat. Lees de brief naar het college.

De link naar het volledige onderzoek treft u aan op de site van TNO. U kunt het onderzoek daar in pdf downloaden.

Top