logo

A A A

Gemeente Tilburg volgt advies onafhankelijke commissie Chroom-6 Tilburg op

Op 1 december 2017 heeft de onafhankelijke onderzoekscommissie Chroom-6 Tilburg de gemeente een advies gegeven over een regeling voor de mensen die tussen 2004 en 2012 bij bij tROM hebben gewerkt op het terrein van NS/NedTrain in Tilburg. De commissie adviseerde de gemeente om iedereen die bij tROM gewerkt heeft een vergoeding te geven wegens geleden angst en vrees voor mogelijke gezondheidsschade. De gemeente Tilburg heeft dit advies overgenomen en geeft iedereen een eenmalige extra vergoeding van 500 euro netto.
Voorzitter van de commissie Peter van der Velden: “Wij zijn blij dat de gemeente ons advies heeft overgenomen en de betrokkenen die langer op de uitslag van het onderzoek moeten wachten een vergoeding geeft. De door Burgemeesters en Wethouders zo gewenste rust en duidelijkheid blijft op korte termijn uit. De angst en vrees van de betrokkenen voor gezondheidsschade duurt voort. Deze tegemoetkoming laat zien dat de gemeente de immateriële schade van de mensen serieus neemt.”

De gemeente heeft geregeld dat de betrokkenen met een bijstandsuitkering niet worden gekort door deze extra vergoeding. Als in de toekomst blijkt dat een betrokkene waarschijnlijk geen gezondheidsrisico’s liep bij tROM dan hoeft het bedrag bovendien niet terugbetaald te worden.

Van der Velden: ”De commissie hecht eraan om nogmaals te stellen dat door het volgen van het advies van de commissie dit geen erkenning van aansprakelijkheid voor de gemeente Tilburg betekent. Het betekent ook dat mensen die de tegemoetkoming ontvangen geen afstand doen van een toekomstige aansprakelijkstelling.”

Lees het advies van de commissie aan de gemeente Tilburg

Wilt u weten of u voor de tegemoetkoming van 500 euro in aanmerking komt? Kijk op de site van de Gemeente Tilburg. U kunt ook mailen naar chroom6@tilburg.nl of bellen naar 013 – 542 89 79.

Voor andere vragen of u aanmelden voor een gratis gezondheidsonderzoek bij IKA-Ned kunt u terecht bij het informatie- en meldpunt van het CAOP: 06 – 20 44 81 94.

Top